profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Traktat moralny

poleca60%
Słownik pisarzy

Miłosz Czesław

Wybitny współczesny poeta, eseista, powieściopisarz, tłumacz. Urodził się na Litwie. Na uniwersytecie w Wilnie studiował prawo. Debiutował tomikiem poezji Poemat o czasie zastygłym (1933). Był członkiem poetyckiej grupy Żagary. Pracował w Polskim Radiu. Okres wojenny spędził w Warszawie, angażując się w działalność literacką polskiego podziemia. Powstałe w tym czasie utwory ukazały się w tomie Ocalenie (1945). Po wojnie pracował jako dyplomata w USA i Francji. Potem zdecydował się na...poleca82%
Język polski

Literatura współczesna

- Literatura współczesna wiernie towarzyszy ludziom . - Niepokoje i zwątpienia człowieka opisane w literaturze . - Literatura nie zostawia ludzi sam na sam z ich problemami . W literaturze współczesnej najważniejszy jest człowiek i...poleca81%
Język polski

Uniwersalne problemy człowieka i różne sytuacje życiowe

Komentarz: To zagadnienie wydaje się dość podobne do poprzedniego, ale tak naprawdę jest szersze. Chodzi tu o tematy, które wskazują na jakieś bardziej lub mniej konkretne sytuacje życiowe i związane z nimi sposoby (czasem – wzorce) ludzkich...poleca85%
Język polski

Dekalog moralny człowieka w czasach zagrożenia

Dekalog moralny człowieka w czasach zagrożenia (Czesław Miłosz "Traktat moralny", Zbigniew Herbert "Przesłanie pana Cogito", Albert Camus "Dżuma", And "Przesłanie pana Cogito" - człowiek powinien...poleca88%
Język polski

„Jakaż jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza? (...)”. Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu systemu wartości.

Pytanie o „ochronną tarczę” przeciw złu wymierzonemu w człowieka postawił pod koniec ubiegłego wieku K. Przerwa – Tetmajer, poeta – dekadent. Tak jak innym z jego pokolenia, przyszło mu żyć w świecie „przewartościowanych wartości”, w poczuciu...poleca85%
Język polski

Człowiek sam musi określić co w życiu jest najważniejsze. W poszukiwaniu wartości.

Człowiek w ciągu swojego życia wielokrotnie zmienia skalę wartości z własnej woli lub zmiana ta wynika z tego, iż jest on motywowany czynnikami zewnętrznymi. Bohaterowie różnych epok mogą stanowić trudny wzorzec wierności raz...poleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt.: "Dlaczego nie przyznać"

Człowiek od zarania dziejów zastanawia się, zadaje pytania, błądzi, wątpi i tak też będzie się działo, aż po kres naszych dni. Związane jest to bezpośrednią z naszą duchowością, a wedle katolików z określeniem ?wolnej woli? i posiadaniem...