profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Topos wsipoleca84%
Język polski

Opracowanie Renesansu, Baroku i Oświecenia.

RENESANS 1. Wyjaśnij pojęcia: renesans, humanizm, reformacja. Renesans – Nazwa pochodzi z języka francuskiego i oznacza „odrodzenie”. Upowszechniona została dopiero w epoce oświecenia i w XIX wieku, a służyć miała określeniu odrodzenia...poleca85%
Język polski

Różne widzenia wsi polskiej w literaturze XIX i XX wieku

RÓŻNE WIDZENIA WSI POLSKIEJ W LITERATURZE XIX i XX WIEKU Współczesna definicja wsi przedstawia nam ją jako teren o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych, związanych z nimi usługowych lub turystycznych nie...poleca85%
Język polski

Opisz kreacje bohaterów i obraz wsi na podstawie fragmentów ''Wesela'' Stanisława Wyspiańskiego oraz ''Przedwiośnia'' Stefana Żeromskiego.

Topos wsi niejednokrotnie wykorzystywany jest w utworach z różnych epok. Zarówno utwory epickie jak i liryczne w swojej tematyce zawierają nawiązania do wiejskiego krajobrazu, starają się ukazać obraz mieszkańców i ich codziennych czynności....poleca86%
Historia

Okresy

). Upodobanie do proporcji i ładu, charakterystyczne dla renesansu , ustępowało formom bardziej skomplikowanym, ruch, często ekscentryczny, wypierał bezruch. Taki charakter ma gwałtowny ruch w obraziepoleca85%
Język polski

Rozwój i rola publicystyki od czasów odrodzenia do współczesności

). Rzetelna publicystyka stawia sobie za główny cel informowanie, wyjaśnianie, komentowanie zjawisk z przyjętego przez autora punktu widzenia. Twórcy publicystyki podejmują aktualności i opisują je wpoleca85%
Język polski

Barok.

w rokoko. W Polsce styl; ten zapanował w XVIII w. i stał się jednym z nurtów artystycznych oświecenia . CHARAKTERYSTYKA EPOKI W sztuce i lit. Baroku przejawia się świadomość kruchości ludzkiegopoleca85%
Historia

Barok

). Upodobanie do proporcji i ładu, charakterystyczne dla renesansu , ustępowało formom bardziej skomplikowanym, ruch, często ekscentryczny, wypierał bezruch. Taki charakter ma gwałtowny ruch w obraziepoleca86%
Język polski

Bóg

karą boską. Prawość w życiu i wierność Bogu – to tylko może zapewnić mu nieśmiertelność. Po bezbożnej epoce czasów oświecenia romantyzm okazał się nurtem powracającym chętnie do biblijnych korzeni