profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tolerancja wyznaniowa w Polsce w XVI wiekupoleca78%
Historia

Tolerancja wyznaniowa w Polsce w XVI wieku

I. Wstęp. Rys sytuacyjny XVI wiek przyniósł w Europie wielkie zmiany. Główną i bezpośrednią ich przyczyną była reformacja, czyli wyodrębnienie się w Kościele katolickim odłamów protestanckich. Sprowokowało to ruchy Kościoła w celu...poleca85%
Historia

Tolerancja wyznaniowa w Polsce

życia i ograniczanie praw tym, którzy pozostali przy kalwinizmie czy luteranizmie. Katolicy polscy, w przeciwieństwie do ich zachodnich współwyznawców, nie byli w XVI wieku nowicjuszami w układaniupoleca85%
Historia

Tolerancja wyznaniowa w Europie między XV a XVIII wiekiem

wielkiej reformacji w początkach XVI stulecia, której skutki były odczuwalne jeszcze w XVIII wieku . Był to „ogromny” proces asymilowania się ludzi wyznania kościoła rzymsko- katolickiego, kościołówpoleca86%
Język polski

Tolerancja w dawnej Polsce.

. Szkic z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku ”. Warszawa 1967 3. „Tradycje tolerancji religijnej w Polsce ”. Warszawa 1980 4. „Szlaki kultury polskiej”. Warszawa 1986  Ambroise Jobert: 5. „Od Lutra do Mohyły” poleca84%
Historia

Tolerancja religijna w czasach ostatnich Jagiellonów - rozprawka.

Nie ulega wątpliwości, iż tolerancja to poszanowanie odmienności innego człowieka, bez konieczności akceptacji. Postaram się udowodnić jak wielką rolę odgrywała religia w Polsce za czasów panowaniapoleca85%
Historia

Reformacja w Polsce

jeszcze w XV w . wystąpienie husytów. W XVI wieku ten kryzys wewnętrzny Kościoła narósł tak, że nie można było go zatuszować. Impuls do reformacji wyszedł od niemieckiego mnicha Marcina Lutra. On to w