profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tolerancja w Polscepoleca82%
Filozofia

Jaką rolę w dobie globalizacji pełnić może idea tolerancji?.

Czym, że jest państwo? *Państwo organizacja polityczna obejmująca zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, istniejąca dla zapewnienia panowania politycznego klasie panującej pod względem...