profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tolerancja społecznapoleca86%
Socjologia

Odchylenia od norm

Norma społeczna definiowana jest jako powszechnie uznawana reguła, wzór zachowania lub działania. Jest to przepis określający, jak powinien zachować się lub jak nie powinien postępować każdy członek należący do danej grupy czy określonej...