profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Tłumaczenia

poleca59%
Literatura

Biblia : Najważniejsze tłumaczenia

Najstarsze tłumaczenie z hebrajskiego na grecki pochodzi z III w. przed Chrystusem i zwane jest Septuagintą. Był on bazą do przekładów na łacinę – najważniejszy był przekład św. Hieronima z IV w. zwany Wulgatą. Sobór trydencki z XVI w. uznał go tekst autentyczny i kanoniczny. Od czasów Marcina Lutra zaczęły pojawiać się przekłady na języki narodowe. Najważniejsze przekłady na język polski to: a) katolickie: Biblia królowej Zofii (XV w.), Biblia Leopolity (1561) i Biblia Wujka...poleca85%
Język polski

Streszczenie Antybabel

W dniu spotkania ONZ język ogapi włączono do języków roboczych, zepsuło się urządzenie tłumaczące ich rozmowy. Delegaci byli zdumieni słysząc ze swoich słuchawek język, którego nikt nie rozumiał. Pomimo usilnych starań nikt nie dawał rady...poleca83%
Język polski

Biblia - najważniejsze informacje

>: Stary Testament został spisany po hebrajsku, aramejsku i grecku (oryginały zaginęły). Nowy Testament spisano w języku greckim. Niektóre fragmenty po aramejsku. Tłumaczenia Bibliipoleca85%
Religia

Biblia

TŁUMACZENIA BIBLIJNE: 1. Septuagina - 72 tłumaczy 2. Wulgata - św. Hieronim ( Biblia spisana w średniowieczu, po łacinie)reformacja, reformacja - Hus, Erazm, M. Luter, Kalwin W POLSCE: 1. Biblia Królowej Zofii (XV w.) 2. Biblia Brzeska 3.poleca82%
Język polski

Najważniejsze informacje o Biblii

. Hieronim w IV n.e. Tłumaczenia Biblii na jęz. polski: - Biblia Królowej Zofii ( Biblia szaroszpatacka) z XV w. - Biblia Leopolity z XVI w. - Biblia brzeska XVI w. - Biblia nieświeska ( Biblia Szymonapoleca84%
Język polski

Biblia jako najważniejsze dzieło historii ludzkości

Apostolskie, Listy Apostolskie, Apokalipsa św. Jana. TŁUMACZENIA do czasów reformacji dopuszczano tylko tłumaczenia na łacinę. Polskie: 1. XIII w. Psałterz Kingi 2. XIV w. Psałterzpoleca85%
Język polski

Antyk - opracowanie na powtórkę i do matury

– Ks. Jeremiasza; Ks. Izajasza; Ks. Ezechiela; Apokalipsa Św. Jana Języki Biblii: hebrajski (Stary Testament ); grecki ( Nowy Testament); aramejski –sporadycznie Najważniejsze tłumaczenia Biblii