profil

Wybierz przedmiot
Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Tkanki okrywające

poleca54%
Biologia

Tkanki stałe

Są niezdolne do podziałów i całkowicie zróżnicowane. Dzielą się na tkanki okrywające, miękiszowe, przewodzące, wzmacniające, wydzielnicze.

poleca64%
Biologia

Tkanka okrywająca

Tkanka okrywająca chroni roślinę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych oraz nadmiernym parowaniem wody, zapewniając równocześnie roślinie kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Wyróżnia się tkankę okrywającą pierwotną (skórkę) i wtórną (korek). – Skórka występuje na młodych organach roślinnych. Utworzona jest z jednej warstwy komórek. Różnice w budowie skórki uwarunkowane są warunkami życia rośliny oraz funkcją organu, który skórka pokrywa. Wytwory skórki Epiderma...poleca85%
Biologia

Tkanki roslinne

TKANKA-to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, spełniające ściśle sobie tylko właściwe funkcje. PODZIAŁ TKANEK ROŚ. NA STAŁE I TWÓRCZE. STAŁE- są to tkanki które się wyróżnicowały z tkanek twórczych. Ich liczba jest...poleca84%
Biologia

Tkanki okrywające.

Tkanki okrywające: Skórka- to jest tkanka pierwotna Korek – jest to tkanka wtórna a)zabezpieczają wnętrze roślin przed nadmiernym parowaniem b)chronią roślinę przed uszkodzeniem mechanicznymi oraz szkodliwym oddziaływaniem środowiska...poleca82%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanka to zespół komórek wyróżniających się strukturą, położeniem i pochodzeniem; współdziałających w pełnieniu pewnych, określonych funkcji. Badaniem tkanek zajmuje się histologia. Wprawdzie prototypy tkanek występują w rozwoju ewolucyjnym już...poleca83%
Biologia

Tkanki i tkanki roślinne

Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie, wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji w organizmie Tkanki Roślinne Tkanki Twórcze Są zdolne do stałego dzielenia się powodują więc wzrost rośliny na długość i przyrost n grubość....poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne

Komórki roślin wyższych są zróżnicowane i zorganizowane w tkanki. Botanicy wyróżniają dwa podstawowe typy tkanek: twórczą - merystematyczną, oraz stałą, którą dzielimy na: okrywającą, miękiszową (zasadniczą), i przewodzącą. Tkanki...poleca87%
Biologia

Tkanki - opis tkanek - notatka

Tkanka – zespół komórek podobnych do siebie, wykonujących tę samą czynność. Organ (rośliny) – grupa zorganizowanych tkanek Tkanki twórcze – np. miazga, tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi. Tkanki stałe – okrywająca,...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

Wszystkie komórki ciała pochodzą z podziału zygoty,czyli komórki powstałej ze zlania się gamety męskiej i żeńskiej;w wyniku zróżnicowania komórek powstają tkanki.Tkanka jest zespołem komórek wyspecjalizowanych w podobny sposób,wyróżniających się...poleca85%
Biologia

Tkanki twórcze i stałe - Poziom rozszerzony

!! notatki w załącznikach !!poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki twórcze - Powodują wzrost na długość i grubość., powodują wzrost liczby komórek, przez co roślina rośnie przez całe życie.. Są ścienkościenne, mają duże jądea, a małe wodniczki i są stale w fazie podziału. Występują również jak merystymy:...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki twórcze - powodują wzrost roślin na długość i przyrost na grubość. Występują w stożkach wzrostu, korzenia i pędu. Tkanki stałe: 1. Okrywająca: skórka i korek: - chronią roślinę przed uszkodzeniami, szkodliwym oddziaływaniem środowiska...poleca82%
Biologia

Tkanki roślinne - ogólna charakterystyka.

RODZAJE TKANEK: - Tkanki twórcze, czyli merystematyczne – odpowiedzialne za wzrost rośliny; - Tkanki okrywające – ochraniające roślinę, ale i zapewniające komunikację z otoczeniem; - Tkanki miękiszowe – wypełniające ciało rośliny i spełniające...poleca83%
Biologia

Glony, mszaki, paprotniki i tkanki roślinne - podstawowe informacje

TKANKI ROŚLINNE STAŁE - są to tkanki, które się wyróżnicowały z tkanek twórczych. Ich liczba jest stała, zwiększa się tylko ich objętość. Dzielimy je na: TKANKĘ OKRYWAJĄCĄ - funkcja ochronna, komórki muszą być ściśle do siebie...poleca84%
Biologia

Podział tkanek

TKANKI TWÓRCZE -Np. tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi -Np. miazga -TKANKI STAŁE -TKANKA OKRYWAJĄCA -Skórka - tkanka okrywająca z zewnątrz korzeń, łodyga i liść - Tworzą ją żywe, prostokątne komórki, ściśle przylegające do...