profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Tito Josip

poleca100%
Słownik postaci historycznych

Tito Josip

Urodził się w chłopskiej rodzinie, ojciec był Chorwatem, matka Słowenką. Żołnierz armii austro-węgierskiej w czasie I wojny światowej. W 1915 ranny, trafił do niewoli rosyjskiej.W 1917 przyłączył się do rewolucji październikowej, w latach 1918–20walczył w szeregach Armii Czerwonej. Wrócił do Chorwacji w 1920,wstąpił do Komunistycznej Partii Jugosławii (KPJ). Aresztowany w 1928i skazany, w więzieniu przebywał do 1934. Od 1934 członek KC, w latach1937–51 sekretarz generalny KC KPJ (od 1952...poleca89%
Historia

Konferencje Wielkiej Trójka

Uchwalenie przez kongres USA ustawy Lend-lease Act z marca 1941r., która zezwalala na dostarczanie broni tym państwom, których bezpieczeństwo wiązałoby się z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych oraz ogłoszenie przez Wielką Brytanię i Stany...poleca87%
Historia

Kwestia Jugosławii po II Wojnie Światowej

otwartej wobec Zachodu. Josip Broz Tito dążył w tych latach do przekształcenia Jugosławii w potencjalnego przywódcę niezależnych od ZSRR ruchów i państw nazywających się socjalistycznymi. Przeprowadzonopoleca81%
Historia

Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin z historii XX wieku

ZESTAW PYTAN I ODPOWIEDZI NA EGZAMIN Z HISTORII XX WIEKUpoleca85%
Historia

Przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce i Jugosławii - porównanie do roku 1956

naśladowania” dla innych państw, gdzie Stalin chciał stworzyć rządu komunistyczne. W kraju tym działa dobrze zorganizowana, wyposażona i liczna armia partyzancka. Na jej czele stał Josip Broz - Titopoleca82%
Historia

Państwo demokracji ludowej

komunistyczna pod dowódctwem Josipa Broz Tito ; w 1944 wyzwoliła znaczną część państwa, *w Jałcie zdecydowano, że w Jugosławii powstanie koalicyjny rząd złożony z komunistow i przedstawicieli rządupoleca85%
Historia

Traktat Jałtański czyli Konferencja Wielkiej Trójki

antyrasistowskie". IV. Z zadowoleniem powitano powstanie Rządu Jedności Jugosławii, utworzonego 1 listopada 1944 r. w wyniku porozumienia między Josipem Broz Tito i premierem rządu na emigracji