profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Terenowe organy administracji publicznejpoleca85%
Administracja

Terenowe organy administracji publicznej

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej: Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej Terenowy organ administracji ogólnej: wojewoda 16 Terenowe organy administracji...poleca84%
Administracja

Organy administracji publicznej - pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

1.Pojęcie organu administracji publicznej. Organ administracji publicznej – zasadnicza jednostka składowa administracji w sensie podmiotowym. Organ administracji publicznej- osoba lub grupa osób znajdująca się w strukturze organizacyjnej...poleca85%
Administracja

Prawne formy działania administracji publicznej

Podział organów administracji publicznej na kolegialne, jednoosobowe, centralne i terenowe . Oraz na organy o kompetencji ogólnej lub szczegółowej. Prawne formy działania administracji publicznejpoleca85%
Administracja

Zagadnienia wraz z omówieniem dotyczące nauki administracji

samorządowe. } Tworzą spójny system. - Organy naczelne ? najwyższy organ w danym pionie administracji . - Organy centralne ? obejmują terytorium całego państwa. - Organy terenowe ? obejmują konkretnypoleca85%
Administracja

Organizacja i zasady działania administracji publicznej we współczesnej Polsce.

„ administracji rządowej”. Administracja rządowa jest częścią administracji publicznej , którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajowych ipoleca84%
Administracja

Akty prawa miejscowego organów administracji rządowej w województwie

art.94 Konstytucji terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tychpoleca85%
Administracja

Pojęcie i cechy administracji.

publicznej 2. Klasyfikacja organów administracji a) Organy naczelne b) Organy centralne i terenowe c) Organy decydujące i pomocnicze d) Monokratyczne (jednoosobowe) i kolegialne e) Zawodowe i społeczne