profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Teoria Talesapoleca86%
Filozofia

Zasada - Od Talesa do Heraklita z Efezu

Tales – Astronom, technik, umiał przepowiedzieć pewne zjawiska nie znając ich przyczyn przejście od mitów i umiejętności do nauk. Nauka a umiejętność – wiadomości naukowe muszą być uporządkowane, zanalizowane, udowodnione, jeżeli tak nie jest,...poleca85%
Filozofia

Podstawowe cechy filozofii przyrody w myśli antycznej.

W VI wieku p.n.e. nastąpiło wśród Greków przejście od mitów i umiejętności do nauki. Według Greków osobą, która dokonała tego przejścia był Tales. Ten pół legendarny Grekpoleca89%
Filozofia

Szkoła "ruchu" i szkoła "niezmienności" czyli jak rozumieli byt greccy filozofowie przyrody.

iż powstanie filozofii przyrody na samym początku historii filozofii było naturalne, gdyż otaczający świat od zawsze interesował swoich mieszkańców, a teorie Talesa i Heraklita są bardzo interesujące ipoleca85%
Filozofia

Tales z Miletu.

dramatyczne następstwa w toczącej się od sześciu lat wojnie Medów z Lidyjczykami. Zmusiło obie walczące strony do zaprzestania walki i zawarcia rozejmu, a Talesowi zjednało sławę wielkiego uczonegopoleca85%
Pedagogika

Ściąga z filozofii

, jakim świat był od początku. Tales przypuszczał, że świat po wszystkich przemianach powróci do pierwotnej postaci. ANAKSYMANDER Przejął on zagadnienia Talesa ale nadał im inną postać- bardziejpoleca84%
Filozofia

Ściąga z filozofii

(VI i V w pne) FILOZOFOWIE PRZYRODY (FIL.STAROŻYTNA - I okres, do V wpne) - teoria zaprzeczała zmienności świata Heraklita z Efezu - naczelną cechą bytu jest stałość - w związku z tym iż przyroda