profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Teoria Morgana

poleca35%
Biologia

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

Badania genetyczne Tomasza Morgana nad muszką owocową ( Drosophila melanogaster ) przyczyniły się do uzupełnienia i wyjaśnienia praw Mendla, a stwierdzenie, że chromosomy są nosicielami genów, stało się podstawą rozwoju współczesnej genetyki.poleca85%
Biologia

Prawa Mandla

Zauważył, że w wyniku skrzyżowania grochu o kwiatach czerwonych, z grochem o kwiatach białych, wszystkie rośliny pierwszego pokolenia potomnego (F1) miały kwiaty czerwone, gdy skrzyżował osobniki pokolenia F1, to w drugi pokoleniu potomnym (F2),...poleca85%
Biologia

Dziedziczenie według Thomasa Morgana

THOMAS MORGAN (1866–1945) - amerykański biolog, genetyk. W latach 1904–28 profesor zoologii doświadczalnej Columbia University w Nowym Jorku; od 1928 kierownik założonego przez siebie zespołu laboratoriów biologii w California...poleca85%
Biologia

Główne założenia teorii Morgana

Główne założenia teorii Morgana -geny jako jednostki dziedziczości zlokalizowane są w chromosomach jąder komórkowych(chromosomowa teoria dziedziczności) -geny ulegają powielaniu, przy czym geny potomne są identyczne z genami wyjściowymi, proces...poleca90%
Biologia

Chromosomowa teoria Thomasa Morgana

dziedziczności około 1920 roku przez Thomasa Morgana , który podał tak zwaną chromosomowo-genową teorię dziedziczności, a swoje uzupełnienia i badania przeprowadzał na muszce owocówce, dlatego, że ma ona bardzopoleca85%
Biologia

Chromosomowa teoria dziedziczenia.

Thomas Morgan – Amerykański genetyk, który opracował założenia chromosomowej teorii dziedziczenia . Badał dziedziczenie cech u muszki owocowej. Jest ona b. dobra do badań genetycznych ponieważpoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

(niezależnym) do jakiej gamety trafi. Cechy: dominujące, recesywne; równorzędne. Krzyżówka prosta Krzyżówka wielokrotna Krzyżówka wsteczna (testowa) Chromosomowa teoria dziedziczności Tomasza Morganapoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

. Chromosomowa teoria dziedziczności Morgana . 1. Morgan to uczony przyrodnik. Obserwował on życie muszek owocowych, które szybko się rozmnażają i mają duże, widoczne gołym okiem chromosomy. Tychpoleca85%
Matematyka

Logika

Rodzaje zdań złożonych; koniunkcja; alternatywa; negacja; równoważność; implikacja; prawo de Morgana .