profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Teoria ekonomicznapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka społeczno-ekonomiczna

I. Przedmiot i części składowe polityki społeczno-ekonomicznej 1. Termin polityka pochodzi od słowa greckiego politike, które oznacza sztukę rządzenia państwem. Współcześnie terminu "polityka" używa się głównie do określenia: - działalności...poleca85%
Ekonomia

Wszystko o mikroekonomii

Ekonomia-nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, która bada decyzje ludzi o wykorzystywaniu niewystarczających zasobów do różnych celów produkcyjnych i...poleca97%
Socjologia

Ekonomia dla socjologów

dla socjologów WSB Dąbrowa Górnicza - opracowanie własne wykładów. WPROWADZENIE DO NAUKI 1. EKONOMIA ? nazwa pochodzi od Oikonomikos kierowanie gospodarstwem domowym (Ksenofont lub Arystoteles), inne źródła podają, że jest to: oikos ? dom,...poleca83%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Wiadomości wstępne I. Nazwa i przedmiot dyscypliny naukowej Na oznaczenie dyscypliny naukowej, będącej przedmiotem naszych wykładów, można używać dwóch nazw: „wstęp do nauki o państwie i prawie” lub „wstęp do teorii państwa i prawa”....poleca83%
Ekonomia

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania.

Aby rozpocząć analizę pomiędzy samą teorią ekonomii a jej praktycznym zastosowaniem w gospodarowaniu, należy wyjaśnić samo znaczenie słowa ekonomia i polityka ekonomiczna . Ekonomia to nauka opoleca88%
Finanse i bankowość

Polityka budżetowa (przedmiot: polityka ekonomiczna państwa) - referat

liczbowo zamierzenia realizacyjne. Budżet jest więc zespołem narzędzi i środków służących do realizacji świadomie określanych zadań społeczno - gospodarczych państwa. Polityka budżetowa zajmuje siępoleca83%
Polityka

Polityka ekonomiczna

państwowe POJĘCIE EKOROZWOJU I POLITYKI EKOROZWOJU Ekorozwój –dostosowywanie celów i zamierzeń rozwojowych jakie na stwarza środowisko Polityka ekorozwoju –oznacza że przy formułowaniu zadań społecznopoleca89%
Finanse i bankowość

Polityka ekonomiczna państwa, ćwiczenia - ściąga

polityka ekologiczna są ze sobą integrowane i stanowią części składowe ogólnej polityki rozwoju społeczno -gospodarczego. Wyodrębnienie dalszych podsystemów polityki ekonomicznej można oprzeć napoleca85%
Politologia

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny

stanowią części składowe ogólnej polityki rozwoju społeczno -gospodarczego . Bibliografia: 1. T. Włudyka, Polityka gospodarcza, Warszawa 2007 2. Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Warszawa