profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Teatr podziemnypoleca88%
Kulturoznawstwo

Teatr

Lata 80 XX wieku to okres, w którym polski teatr podlegał ogromnej presji politycznej, być może największej w swojej historii. Linia politycznego konfliktu przebiegała wtedy bezpośrednio przez sceny teatralne, które pełniły rolę jedynej...poleca90%
Język polski

Konspiracyjna działalność kulturalna w okupowanej Polsce

Zlikwidowanie przez władze hitlerowskie polskiego publicznego życia kulturalnego na ziemiach wcielonych i tolerowanie go jedynie w szczątkowej postaci w Generalnym Gubernatorstwie wywoływało w polskim społeczeństwie troskę o negatywne skutki...poleca82%
Język polski

Teatr w starożytności

Teatr wywodzi się ze starożytności. W starożytnej Grecji organizowano święta na cześć boga Dionizosa, podczas których wystawiano przedstawienia teatralne. W teatrze występował chór ipoleca86%
Wiedza o kulturze

Od obrzędu do teatru - teatr antyczny.

OBRZĘD / RYTUAŁ: -taniec -śpiew -strój -słowo -kult -przebłaganie -wszyscy są uczestnikami TEATR : -taniec -strój -śpiew -słowo -podział na przedstawiających i obserwatorów Teatrpoleca82%
Język polski

Teatr i dramat antycznej Grecji.

Cała praca zapisana w formacie *.doc. Na pracę składa się Okładka, Referat i notatka dla klasypoleca81%
Język polski

Teatr Elżbietański

tresc znajduje sie w zaloncznikupoleca85%
Wiedza o kulturze

Teatr Włoski, commedia del`arte

typ widowiska scenicznego powstały we Włoszech w XVI w. i wystawiany do końca w. XVIII; teatr aktorów zawodowych, którego niezależne od tekstów literackich przedstawienia opierały się na improwizacji