profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Teatr antyczny pojęciapoleca85%
Język polski

Teatr antyczny - pojęcia

Tragedia – gatunek, w którym postacią centralną jest bohater tragiczny, pozostający w konflikcie z siłami (wolą bogów, prawem, normami moralnymi), których nie jest w stanie przezwyciężyć. Tragizm bohatera polega na tym, że każdy wybór okazuje...poleca84%
Język polski

Teatr antyczny

Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia , podaj przykłady Tragedia - gatunek dramatu wywodzący się ze starożytności, przedstawia konflikt jednostki wybitnej, dążącej do wzniosłego celu zpoleca83%
Język polski

Teatr antyczny.

Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia , podaj przykłady Tragedia - gatunek dramatu wywodzący się ze starożytności, przedstawia konflikt jednostki wybitnej, dążącej do wzniosłego celu z przeważającymipoleca85%
Pedagogika

Teatr

. TEATR ANTYCZNY , KULT BOGA DIONIZOSA, TRAGEDIA-POJĘCIE, POCHODZENIE Kiedy narodził się teatr i skąd wywodzi się jego nazwa? ? Teatr narodził się w Grecji około VI wieku p.n.e. Rozkwit przypadał na wiek Vpoleca85%
Język polski

Antyk.

i ogólnoludzkiej skarbnicy kultury. Teatr antyczny – powstał z obrzędów ku czci Dionizosa – boga winnej latorośli. Małe tzw. Wiejskie Dionizje odbywały się zimą. Wielkie tzw. Miejskie Dionizje od VI