profil

Język polski (2)
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Targowisko próżności

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

targowisko próżności

poleca84%
Słownik Frazeologiczny

targowisko próżności

‘miejsce, w którym dominuje chęć olśniewania innych, w którym przywiązuje się największą wagę do rzeczy zewnętrznych, materialnych, pozbawionych istotnej wartości’; wyr. rzecz. liter.; Oczywiście, to targowisko próżności było wpisane w atmosferę „warszawki” (…). – W. Łysiak