profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Taksonomia celów nauczaniapoleca89%
Pedagogika

Dydaktyka ogólna ćwiczenia TWP WSP

Dydaktyka ogólna – ćwiczenia Zagadnienia: 1.Przedmiot i zadania dydaktyki analiza podstawowych pojęć: - uczenie się - nauczanie - kształcenie - wychowanie - samokształcenie 2. Cele kształcenia - cele kształcenia w reformującej się...poleca85%
Pedagogika

Logika WSP TWP

POLecampoleca85%
Pedagogika

Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności.

Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności. Reforma oświaty stawia szkole nowe wymagania, modyfikując tym samym cele, zadania, treści oraz metody kształcenia i wychowania. Zmiany te oraz rosnące wciąż wymogi społeczeństwa...poleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna do TWP

KONCEPCJA CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO Koncepcja ta powstała w XVIII w. była koncepcją niechcianą, mimo to przetrwała do XX wieku. Naczelnym celem nauczania było przekazywanie gotowej wiedzy o świecie, która można reprodukować we właściwym czasie i...poleca83%
Matematyka

wzory

Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych: sin(x+y)=sinxcosy+cosxsiny sin(x-y)=sinxcosy-cosxsiny cos(x+y)=cosxcosy-sinxsiny cos(x-y)=cosxcosy+sinxsiny Wielokąty: Wzór na sumę kątów wewnętrznych dowolnego wielokąta: (n-2)*1800 n-liczba boków...poleca83%
Ekonomia

Współczynniki techniczno-ekonomiczne

Współczynniki techniczno-ekonomiczne. 1. Współczynniki wydajności – wśród których rozróżniamy: a) współczynniki wydajności pracy, b) wsp. wydajn. śr. trwałych (majątku produkcyjnego), c) wsp. wyd. śr. obrotowych, d) wsp. wydajności ziemi. Ich...