profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tajny protokół paktu Ribbentrop Mołotowpoleca85%
Historia

Tajny protokół dodatkowy z 23 VIII 1939.

Przy okazji podpisania Paktu o Nieagresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w najściślej tajnych rozmowach sprawę granicy ich obopólnych stref interesów w...poleca85%
Historia

II wojna światowa- pojęcia i daty

Dobra jest z tego ściąga ;) W dniu 23 sierpnia 1939 r. Ribbentrop i Mołotow podpisali w Moskwie dokument, który był formalnie układem o nieagresji między Niemcami a ZSRR. Dodatkowy tajnypoleca85%
Historia

Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

podpisania przez Ribbentropa i Mołotowa układu, który formalnie był paktem o nieagresji miedzy Niemcami a ZSRR. Miał on określić strefy wpływów w Europie dwóch sojuszników. Dodatkowy tajny protokół do tegopoleca85%
Historia

Stosunki Polsko - radzieckie w latach 1921-1939

powstrzymywania się od wzajemnych działań agresywnych, zachowania neutralności, gdyby druga strona "stała się przedmiotem działań wojennych ze strony trzeciego państwa". Tajny , dodatkowy protokółpoleca87%
Historia

Polityka zagraniczna Polski na tle Europy po wersalskiej

zawierał tajny protokół dodatkowy , przewidujący podział Europy wschodniej, w tym Polski. Układ dawał Niemcom wolną rękę w ataku na Polskę. Tak zwany pakt Ribbentrop - Mołotow stał się faktycznie czwartympoleca86%
Historia

Historia Polski XX w. do 1945r.

wypowiedział polsko-niemiecki układ o nieagresji. 23 VIII 1939 zawarto w Moskwie układ o nieagresji między ZSRR i Niemcami zawierający tajny protokół dodatkowy , przewidujący podział stref wpływów w Europie