profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Tajne związki Królestwo Polskie

poleca46%
Historia

Tajne związki w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego

Przypadki łamania przepisów konstytucji przez administrację carską powodowały, że zaczęto zakładać tajne związki, w bliższej lub dalszej perspektywie przewidujące konieczność walki o pełną suwerenność Polski. Najczęściej powoływano je w środowisku uczniowskimi studenckim, a także wśród wojskowych. W pierwszej z tych grup przeważały organizacje, których głównym celem była praca oświatowa, dokształcanie się, poznawanie własnej historii, co w odległej dopiero przyszłości miało dać podstawę...poleca85%
Historia

Sytuacja po kongresie wiedeńskim. Geneza powstania listopadowego

ludzi, bez względu na to, czy uznaje się je za słuszne. SYTUACJA W KRóLESTWIE POLSKIM : * część polaków dobrowolnie podporządkowuje się carowi * pierwszy namiestnik Józef Zajączek całkowiciepoleca85%
Historia

Działalność spiskowa przed wybuchem powstania listopadowego

związki miały charakter elitarny obejmujący niewielki procent społeczeństwa polskiego. Niemożność porozumienia się z chłopstwem spowodowało, że konspiratorzy nie wykorzystali potężnej broni, która mogła w rezultacie przesądzić o losachpoleca85%
Historia

Postawy polityczne Polaków w XIX w.

Polskiego oraz okręgi Wielkiej Emigracji. Pierwszą opisywaną przeze mnie postawą będzie ruch patriotyczny przed wybuchem powstania listopadowego , który podzielę na opozycję legalną oraz nielegalną