profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tadeusz Różewicz Oblicze Ojczyznypoleca82%
Język polski

Oblicze Ojczyzny

(praca z 1 klasy gima) słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Różewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom,...poleca84%
Język polski

wiersz Oblicze ojczyzny

Czytając wiersz Tadeusz Różewicza pt.Oblicze ojczyzny odnoszę wrażenie,iż poeta miał szczęśliwe dzieciństwo,chociaż lata w których przyszło mu dorastać nie należały do spokojnych.Wojna ipoleca85%
Język polski

Motyw nostalgii w literaturze polskiej. Motyw utraconej ojczyzny w twórczości polskich romantyków.

. Każdy Polak zna te słowa. Są one bezpośrednim i uroczystym zwrotem do ojczyzny , wyrażającym żal i tęsknotę popoleca85%
Język polski

"Pan Tadeusz" - obraz utraconej ojczyzny w Epilogu.

Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie Epilogu Pana Tadeusza. Co z tego obrazu odnajdujesz w całym poemacie Mickiewicza? OJCZYZNA - słowo to nadaje dziełom polskich romantyków szczególnypoleca85%
Język polski

Główne myśli nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny.

– Matko Moja”. Papież odwiedził swój rodzinny kraj w okresie, gdy w Polsce rządził komunizm. Dlatego też, Jego słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi” jakby obudziły społeczeństwopoleca85%
Język polski

Etos rycerski wobec "etosu maski"

oblicze . Motywując się smiercia rodziców i dobrem ojczyzny posunął sie do nikczemnych podstepów, uczynił to jednak dla Litwy z patriotycznego obowiązku. Jednak wobec Krzyżaków, którzy mu zaufali i