profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Szkolnictwo w zaborze rosyjskimpoleca85%
Pedagogika

Realizm i racjonalizm w wychowaniu (dr Mrowiec)

Racjonalizm i realizm w wychowaniu 1. Na czym polegała oryginalność pedagogiki Wolfganga Ratkego? Odwołując się do filozofii przyrody Arystotelesa i do poglądów F. Bacona proponował urządzenie takiego systemu kształcenia i wychowania, który...poleca83%
Pedagogika

Historia wychowania

HISTORIA WYCHOWANIA ANTYK – poglądy pedagogiczne Platona, Arystotelesa Kwinteriana. Grecja / Police/ była państwem składających się z Panstw-Miast gdzie wartością był wolny człowiek, który gardził pracą. Pracę wykonywali tylko niewolnicy,...poleca85%
Historia

Społeczne i polityczne podłoże ruchu młodzieżowego w Polsce cz.I.

Po ostatnim rozbiorze Polski 1795 roku przez trzy zaborcze państwa Austrie, Prusy i Rosję, życie gospodarcze i społeczne Polski toczyło się w ramach trzech zaborów. W zaborze rosyjskim po kolejnych zrywach niepodległościowych - Rosja zniosła...poleca85%
Pedagogika

Starożytna Grecja do rozbiorów cz. 2

odpowiedzi na pytaniapoleca85%
Historia

Sytuacja szkolnictwa w zaborze rosyjskim 1864-1914

Powstanie styczniowe spowodowało szybki upadek Ustawy z roku 1862 oraz likwidację autonomii szkolnej Królestwa .W lipcu 1863r Aleksander Wielopolski, oskarżony przez własne społeczeństwo i pozbawiony poparcia władz petersburskich , otrzymał urlop...poleca85%
Historia wychowania

Ściągi na zaliczenie I semestr

w załączniku ściąga