profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Szkoła ponadgimnazjalnapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

„Polska szkoła szkołą przetrwania”

„Polska szkoła szkołą przetrwania” Pod pojęciem szkoła kryje się instytucja wychowawczo-oświatowa zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel....poleca82%
Psychologia

Jak poradzic sobie w szkole?

Takie pytanie stawia sobie wielu młodych ludzi. Najpierw trzeba zrozumieć czemu ma służyć nauka w tej szkole. Szkoła podstawowa i gimnazjum ma na celu przekazanie nam ogólnej wiedzy ze wszystkich dziedzin naukowych. Liceum ogólnokształcące powinno...poleca82%
Pedagogika

System oświaty w Polsce

SYSTEM OŚWIATY W POLSCEpoleca76%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład

Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w...poleca87%
Pedagogika

Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej

typ nauczania z potrzebami gospodarki. Pierwszą szkołą wyższą początkującą tą tendencję była założona w 1794 roku Wyższa szkoła techniczna, która została przekształcona w Ecole Polytechnioue. Była