profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Szkoła ponadgimnazjalna podaniepoleca76%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład

Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w...poleca82%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Miasto, 13.03.2020 r. (po prawej) Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 w XXXXXXX Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o przyjęcia mnie do klasy I o profilupoleca83%
Język polski

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Dyrekcji IX LO im. Nazwa Szkoły we Wrocławiupoleca85%
Pedagogika

Poradnictwo opiekuńcze

w przygotowaniu rodziców do pełnienia ról rodzicielskich, utrwalaniu spoistości rodziny i jej trwałości. Wiodąca rola szkoły w poszerzonej działalności opiekuńczo-wychowawczej i doradczej może nabrać