profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Szkice węglem okoliczności powstaniapoleca85%
Język polski

Ocena wsi pouwłaszczeniowej w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza

Utwór powstał w 1876r., kiedy pisarz przebywał w Kaliforni i bardzo tęsknił za ojczyzną. Skrytykował on w tym utworze reformę uwłaszczeniową, która wprowadziła bariere między chłopami a dworem. Mieszkańcy wsi Barania Głowa to prości ludzie nie...poleca83%
Język polski

Henryk Sienkiewicz - ironia i krytycyzm w "Szkicach węglem".

,że zza oceanu dostrzegł polskie problemy w ostrzejszym świetle,ale to właśnie stało się impulsem do powrotu. "Szkice węglem " przejmująco analizują sytuację chłopów na wsipoleca85%
Język polski

Trzy spojrzenia na wieś polską – Sienkiewicza w Szkicach węglem, Wyspiańskiego w Weselu, Reymonta w Chłopach. Porównaj sposoby portretowania wsi w podanych utworach.

ziemianie. Ale wieś ma także drugie pesymistyczne oblicze- jest miejscem ciężkiej pracy i skrajnej biedy. Tematem mojej prezentacji są trzy spojrzenia na wieś polską- Sienkiewicza w szkicach węglempoleca85%
Język polski

"Szkice węglem" H. Sienkiewicza.

"Szkice węglem " H . Sienkiewicza Wawrzon Rzepa, jego niedola: -> ciemny, nie umie czytać, zacofany, prymitywny, naiwny, nieświadomy swoich praw, pogrążony w pijaństwie, bezmyślniepoleca91%
Język polski

Problematyka nowelistyki pozytywistycznej.

, szczególnie uwidoczniony w ,, Szkicach węglem " Sienkiewicza . Krytykuje on zacofanie wsi i ciemnotę chłopów. Chłopi, mimo że dostali ziemię, tęsknią za dawnymi czasami, kiedy mogli zwrócić się o pomoc dopoleca85%
Język polski

"Szkice węglem" - charakterystyka Zołzikiewicza.

Charakterystyka Zołzikiewicza „Szkice węglem ” to nowela Henryka Sienkiewicza , która jako jedno z pierwszych dzieł pozytywistycznych, poświęcona jest tematyce wiejskiej. Powstała w Kalifornii w