profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sytuacja Rzeczpospolitej w XVII wiekupoleca85%
Historia

Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku - wstęp

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześni okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już wówczas zaznaczają się pierwsze oznaki nadchodzącego nieszczęścia, czyli...poleca86%
Historia

Gospodarka Rzeczypospolitej w okresie rozkwitu

1. Przemiany ustroju rolnego w gospodarce europejskiej 2. Terytorium, ustrój, ludność 3. Rozwój rolnictwa 4. Przemysł i rzemiosło 5. Handel oraz komunikacja 6. Pieniądz i kredytpoleca82%
Historia

Sytuacja polski w XVII wieku

Konflikty Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII wieku. Rzeczypospolita w XVII wieku wplątała się niestety w wiele bardzo wyniszczających wojen. Już w wieku XVI rozpoczął się polsko-rosyjski konflikt. Był kontynuacją wojen, jakie pod koniec XV wieku...poleca82%
Historia

Reczpospolita XVI - XVII

Rzeczpospolita w XVI i XVII wieku czasy świetności czy upadku? W XVI i XVII wieku w Rzeczpospolitej miały miejsce ważne zmiany i reformy. Wykształcił się nowy ustrój polityczny oraz gospodarczy. Następowały ciągłe zmiany granic na skutek...poleca83%
Historia

Panowanie Wazów - upadek czy czasy chwały Rzeczypospolitej

w Zygmuncie kontynuatora wielkiej polityki swego dziada i wuja. Sam król czuł się jednak w Polsce obco, nie mógł przyzwyczaić się do licznych swobód poddanych a rządy tu traktował jako wstęp dopoleca85%
Historia

Dlaczego wiek XVI został nazwany

Plan pracy: Wstęp : 1 Ramy chronologiczne 2 Wzrost znaczenia Polski w Europie w XVI wieku . Rozwinięcie: 1 Polska jako potęga polityczna. a) Utworzenie Księstwa Pruskiego 2 Upowszechnienie się