profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sytuacja polityczna w Polsce po 1945 rokupoleca85%
Historia

Droga Polski do niepodległości.

Początki nowej niewoli Polska po wojnie znalazła się w władzy komunistów. Rząd Związku Radzieckiego ekspansywnie narzucał krajom satelickim swoją władzę, system ustrojowy. Na mocy postanowień Jałcie i Poczdamie znaleźliśmy się w radzieckiej...poleca81%
Historia

Jaką rolę odegrał Piłsudski w odzyskaniu przez Polskę niepodległości?

dążyć musi do niepodległości , a niepodległość jest znamiennym warunkiem zwycięstwa socjalizmu w Polsce”. Socjaliści pokroju Piłsudskiego nie wiązali niepodległości Polski z rewolucją i władzą socjalistówpoleca84%
Historia

Droga Polski do niepodległości po II Wojnie Światowej

. Narastały strajki studentów, które władza bardzo tępiła. Wyrzucano profesorów ze stanowisk, a cały strajk obrócono w antysemicką kampanię. Dążenia Polaków do niepodległości Kolejny razpoleca85%
Historia

Moja ocena polskiej drogi do niepodległości w formie reportażu

tematem; a mianowicie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące uzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Jaka była droga Polski do niepodległości , w jaki sposób udało się topoleca84%
Historia

Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795-1864

Na rok 1795 datowany jest III rozbiór Polski , oznaczający ostateczną utratę niepodległości przez nasz naród. Przez ponad sto następnych lat, rozdzielone ziemie polskie, pozostaną pod wpływem trzechpoleca85%
Język polski

"Przedwiośnie" - niepokoje młodego pokolenia u progu niepodległości.

Niepokoje i wątpliwości młodego pokolenia (Cezarego Baryki) u progu niepodległości . Rozwiń temat wykorzystując interpretację podanego fragmentu "Przedwiośnia" Żeromskiego. Niepodległość