profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Sytuacja polityczna w II Rzeczypospolitejpoleca84%
Historia

Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce

18 marca 1921r. zakończyły się wreszcie wojny i spory z sąsiadami o granice. Odrodzona i niepodległa Rzeczpo- spolita Polska po ponad stuletniej nieobecności znów pojawiła się na mapie Europy. Nastąpił okres międzywojenny. Pierwsze lata...poleca85%
Historia

Co było największym osiągnięciem odrodzonej Polski?

Uważam, że największym sukcesem II Reczpospolitej po I wojnie światowej było dźwignięcie się z ogromnych zniszczeń spowodowanych wojną. Głównie odbudowa gospodarki, bez której to niemożliwe byłoby odrodzenie Polski. Dlaczego tak...poleca82%
Język polski

Władysław Gomułka.

Władysław Gomułka, pseudonim „Wiesław” (1905-1982) – jeden z czołowych przywódców polskich ruchu robotniczego, polityk, mąż stanu, pochodził z rodziny robotniczej i od wczesnej młodości pracował, jako robotnik (ślusarz). W 1922-1932 działacz...poleca84%
Historia

Struktura narodowa II Rzeczypospolitej

II Odrodzona Polska, której stateczny kształt terytorialny powstał w latach 1920-1922, po zawarciu traktatu ryskiego z Rosją i zakończeniu akcji plebiscytowej na Śląsku oraz Warmii, Powiślu i Mazurach, liczyła 388,6 tyś. km. zajmując pod względem...poleca75%
Historia

Upadek komunizmu w Polsce

formach.” Pierwszym krajem w europie, europie którym dokonało się przejście od systemu komunistycznego do demokracji parlamentarnej , była Polska. Upadek komunizmu nastąpił tu w sposób pokojowy, napoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy społeczeństwa polskiego w dobie transformacji

dużą jednolitością kraju, zarówno pod względem narodowościowym jak i wyznaniowym. Mniejszości etniczne i religijne w Polsce nie przekraczają kilku procent populacji. Atutem Polski jest niemal zupęłnypoleca80%
Historia

Funkcjonowanie demokracji szlacheckiej w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku

różne próby wprowadzenia w Polsce rządów absolutnych kończyły się za każdym razem fiaskiem, ponieważ król ograniczony był przez tron elekcyjny i artykuły henrykowskie. W tym czasie ustrój demokracjipoleca89%
Historia

SOP- Od konferencji w poczdamie do powstania wegierskiego..

światowej. Jest to formuła dyktatury partii komunistycznej przy zachowaniu fasady instytucji formalnej demokracji parlamentarnej . Władzę formalnie sprawował lud jako suweren (suwerenność ludu), a w jegopoleca88%
Historia

I Wojna Światowa

Wybuch I wojny światowej w 1914 r., w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali zwolennicy opcji austro