profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Sytuacja jednostki w państwie totalitarnympoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Sytuacja jednostki w państwie totalitarnym i demokratycznym.

Celem tej pracy jest przedstawienie jednostki w państwie demokratycznym i totalitarnym. Zacznę od przybliżenia położenia jednostki w państwie o ustroju demokratycznym. W p. demokratycznym istnieją określone zasady funkcjonowania jego obywateli....poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

„Jednostka wolna i zniewolona. Jakie jest miejsce obywatela w systemie demokratycznym, a jakie w totalitarnym? Wypowiedz uzasadnij.”

tej akceptacji. W systemie totalitarnym ludzie maja znacznie ograniczone prawa .Nie istnieją tam takie zasady jak w państwie demokratycznym ( wolność, równość, sprawiedliwość, porządek i efektywnośćpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Jednostka wolna i zniewolona. Jakie jest miejsce obywatela w systemie demokratycznym, a jakie w totalitarnym?

z fundamentalnych praw jednostki zagwarantowanym przez system demokratyczny jest wolność od tortur, natomiast w państwie totalitarnym tortury i zastraszanie stały się jedną z metod walki z osobamipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

W jaki sposób był i jest prawnie chroniony interes obywateli w państwie: niewolniczym, feudalnym, totalitarnym oraz demokratycznym?

i polityczną w której odbywa się ten akt, są współczesne wybory parlamentarne i samorządowe. W państwie demokratycznym władza jest podzielona na trzy funkcje państwa: ustawodawczą, wykonawczą ipoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Obywatel w systemie totalitarnym, demokratycznym i autorytarnym – charakterystyka i sytuacja obywatela.

" jednostki (takie jak Hitler czy Stalin), które poddane są kultowi. W państwie totalitarnym obywatel ma bardzo małe znaczenie. Nie ma on dostępu do rzetelnych źródeł informacji oraz jest on nękany przezpoleca80%
Prawo administracyjne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie

państwie hitlerowskim i w totalitarnym państwie stalinowskim. Tymi postaciami jedności władzy nie będziemy się tutaj zajmować. Zanalizujmy natomiast pewną zmodyfikowaną koncepcję jedności władzy, której