profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Systemy prawapoleca85%
Prawo

Co to jest prawo? - podstawowe informacje, definicja, charakterystyka

Co to jest prawo? Prawo - to system norm prawnych, regulujących określone stosunki społeczne, norm pochodzących od państwa, zabezpieczonych możliwością użycia przez państwo środków przymusu. Prawo wyznacza wzorce zachowań, które powinny...poleca85%


poleca85%
Prawo

Opracowane pytania z prawa gospodarczego

zwłaszcza Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, o charakterze gospodarczym; · Prawo Unii Europejskiej. 3) Co to są zasady przewodnie prawa gospodarczego i jaki można wyróżnić katalogpoleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo zamówień publicznych

to , co wpływa na kształt gospodarki. Ekonomiści jeśli oceniają z.p. koncentrują się na przedmiocie z.p. na opisie przedmiotów (elementy robót budowlanych. Najistotniejszą rzeczą jestpoleca85%
Prawo administracyjne

Prawo adminisrtacyjne

nie jest możliwe skonstruowanie i precyzyjne określenie prawa administracyjnego, ponieważ jest to prawo regulujące realizację procesów administrowania i instytucje, które realizują te procesy ipoleca87%
Prawo gospodarcze

prawo gospodarcze sciaga

wytworzenia spoczywa obowiązek zapoznania odbiorcy z surowcem(akceptacja), jest to prawo kontroli surowca. Jeżeli w umowie dostawy strony ustaliły, że rzecz ma być wytworzona z zachowaniem określonegopoleca87%
Prawo

Prawo finansowe.

1) Proszę zdefiniować pojęcie prawo finansowe. PRAWO FINANSOWE – jest to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową w danym państwie. 2) Systematyka prawa finansowego ze wskazaniem