profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

System żarowypoleca86%
Geografia

Warunki rozwoju rolnictwa i sposoby gospodarowania w rolnictwie

DO FORM UŻYTKOWANIA ZIEMI NALEŻĄ: pola uprawne (grunty orne) sady i ogrody, użytki zielone (łąki i pastwiska), lasy, wody, obszary zabudowane, objęte infrastrukturą komunalną (drogi, cmentarze, lotniska itp.) Użytkowanie ziemi na...poleca79%
Geografia

Wpływ czynników pozaprzyrodniczych na wielkość plonów i intensyfikację rolnictwa.

Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. Obejmuje uprawę roślin i hodowlę zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Głównym celem rolnictwa jest dostarczanie ludności pożywienia w postaci produktów...poleca88%
Geografia

Rolnictwo

- sposoby gospodarowania -wielkości gospodarstw -układy kapitału i pracy -oświatę rolnicza -politykę rolną zmiany w rolnictwie polskim po roku 1989 -obecnie rolnictwo dysponuje ok. 18,5 mlnpoleca84%
Geografia

Ludność i osadnictwo. Typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa

roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Czynniki rozwoju rolnictwa a) przyrodnicze • ukształtowanie pow. I wysokość n.p.m. • warunki klimatyczne • warunkipoleca89%
Polityka

Zmiany instytucjonalne w polskim rolnictwie w ostatnich latach.

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po akcesji pomoc ta obejmuje: Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych w rolnictwie , przetwórstwie rolno- spożywczym i usługach dla rolnictwa ; Dopłaty dopoleca83%
Geografia

Rolnictwo zrównoważone

jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowlę zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Głównym celem rolnictwa jest dostarczanie ludności pożywienia wpoleca82%
Geografia

Rolnictwo ekologiczne

warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zużycie nawozów mineralnych i pestycydów nigdy nie było w Polsce za duże, a w ostatnich latach jeszcze zmalało. Dzięki temu gleba nie jest skażona wieloletnim