profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

System walutowypoleca88%
Dziennikarstwo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, zagadnienia

Rozbudowane zagadnienia na MSG: 1) Konkurencyjność państw w gospodarce: - co to jest konkurencyjność - czynniki (8 grup) - diament przewagi konkurencyjnej Portera 2) Korzyści z wymiany handlowej w świetle teorii - Smith - Riccardo -...poleca84%
Historia

Wielki kryzys gospodarczy 1929-33

Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku. W latach 1925 – 1929 kraje europejskie pożyczyły od USA około 2 miliardów 900 milionów dolarów, co...poleca85%
Historia

Światowy kryzys gospodarczy (1929-1933)

Źródła kryzysu i jego przebieg Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku. W latach 1925 – 1929 kraje europejskie pożyczyły od USA około 2...poleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

międzynarodowe – zespół norm regulujących stosunki między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mających zdolność do działania w stosunkachpoleca85%
Edukacja europejska

Prawo międzynarodowe

PRAWO Prawo międzynarodowe - jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami w szerokim znaczeniu nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymipoleca84%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne- wykłady

Prawo Międzynarodowe Publiczne- studia- Legnica Literatura: W. Góralczyk „Prawo międzynarodowe publiczne” Symonides ”Prawopoleca85%
Edukacja europejska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne

. Ważne w polityce zagranicznej są wyznaczniki i cele. Wyznaczniki to przesłanki powodujące określony skutek. Można je podzielić na: - Wew. (interesy wew. państwa) - Międzynarodowe - Obiektywnepoleca85%
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zagadnienia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze

kraje żywnościowo- spożywcze. Współczesny -nowa forma obrotu, nowe podmioty uczestniczące w tych powiązaniach : Przedsiębiorstwa transnarodowe, międzynarodowe organizacje gosp. Wpływ na strukturę mają