profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

System szkoły współczesnejpoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka- sciąga

1. OMÓW PRZEDMIOT BADAŃ, FUNKCJE I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ Dydaktyka jako nauka o nauczaniu – uczeniu się to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania – uczenia się oraz...poleca84%
Dydaktyka

System szkoły współczesnej

System szkoły współczesnej. Dydaktyka współczesna różni się wprawdzie od dydaktyki tradycyjnej i progresywistycznej, ale nie odrzuca wszystkich założeń. Popiera również zaznajamianie uczniów z podstawami...poleca83%
Etyka

Etyka-sciąga

ŚCIĄGApoleca85%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Przedsiębiorczość -sciąga

ściąga z przedsiębiorczościpoleca85%
Geografia

Geografia-sciąga

ściąga z geografiipoleca87%
Chemia

Alkohole - sciąga

Mam tylko wersje mini na sprawdzianpoleca77%
Fizyka

Magnetyzm - ściąga

sciąga o magnetyźmie