profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

System prawnypoleca81%
Prawo karne

Prawa oskarzonego w postępowaniu i procesie karnym.

PRAWA OSKARŻONEGO W polskim systemie prawnym każdy obywatel ma swoje prawa i obowiązki, są to wartości niezmienne z których może korzystać każdy. „Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę...