profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

System ekonomicznypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka społeczno-ekonomiczna

I. Przedmiot i części składowe polityki społeczno-ekonomicznej 1. Termin polityka pochodzi od słowa greckiego politike, które oznacza sztukę rządzenia państwem. Współcześnie terminu "polityka" używa się głównie do określenia: - działalności...poleca85%
Politologia

Polityka gospodarcza

tresc w załącznikupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Moje wymyślone Księstwo Valeja- wos

Księstwo nazywa się Valeja i zajmuje obszar 2000h w jednej z doliny średniowiecza. Położenie pomiędzy 3 potęgami militarnymi i gospodarczymi, paradoksalnie pozwoliło zachować księstwu zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Typy XX-wiecznych systemów ekonomicznych

Typy XX-wiecznych systemów ekonomicznych Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia dostępne wybory. Nie mówi jednak nic o sposobie dokonywania tych wyborów. Sposób dokonywania wyborów wyznaczony jest przez panujący system ekonomiczny. System...poleca85%
Biologia

Zasady funkcjonowania ekosystemów.

Systemom naturalnym przypisuje się cechy porządku i pewien stopień stabilizacji. Działalność ekonomiczna człowieka zakłóca te dwa systemy, częstokroć bez uzasadnionej potrzeby. Jeśli chcemy sprowadzić ten konflikt do minimum - nieodzowne jest...poleca87%
Polityka

Polityka

witam coś jeszcze znajdę z polityki.jak by co to do mnie zapraszam.