profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Symbole Judaizmupoleca85%
Geografia

Religie Świata.

Religio (łac. Religia) jest to forma świadomości społecznej odnoszącej się podstawowych problemów egzystencji człowieka, tj. genezy, celu istnienia człowieka, jego zależności od istot nadprzyrodzonych; zakładająca nadprzyrodzone źródła kanonu...poleca81%
Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów Starożytnego Wschodu.

Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości. Za koniec tej epoki uważa się upadek cesarstwa...poleca85%
Język polski

Kulturowy krąg semicki

KULTURA SEMICKA Ten krąg rozpostarł się na duże obszary świata, jednak Semici wywodzą się właściwie z Półwyspu Arabskiego. Byli to Żydzi, którzy przez ponad 2000 lat żyli daleko od swej pierwotnej ojczyzny. Najdalej od swych geograficznych...poleca83%
Religia

Religie świata

prezentacja na 6poleca79%
Geografia

Kręgi kulturowe współczesnego świata.

* ANGLO-AMERYKANIE: - 5% ludności świata - religie : katolicy, protestanci, animizm - języki: indoeuropejskie, indian ameryki, paleoazjatyckie i Eskimosów - rasy: indiańskie, mongoloidalnepoleca86%
Geografia

Religie świata

Religie świata . 1. Tendencja w religiach świata : a) zmniejszenie znaczenia religii politeistycznych (wiara w wielu bogów lub bóstwa) b) wzrost wyznawców religii monoteistycznych (wiara wpoleca82%
Religia

Religie świata

Chrześcijaństwo Nazwa religii od imienia Chrystusa. Największa monoteistyczna religia świata , uznająca Boga w trzech osobach (Trójca Święta). Uznaje swe założenie przez Chrystusa ok. 30 r. n.e. ipoleca85%
Religia

Ekumenizm, dialog, monoteizm, politeizm, religie objawione: nieobjawione, przymioty boga, pismo święte, św.Mateusz, św.Łukasz, św.Jan

Ekumenizm-pojednanie między wyznaniami chrześcijańskimi. Dialog- próba porozumienia religii świata . Monoteizm- wiara w jednego boga(chrześcijaństwo, judaizm, islam) Politeizm-wiara w wielu