profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Święty Szymon Słupnik opracowaniepoleca85%
Język polski

"Powołał mnie Pan na bunt" Grochowiak - rzecz o ludziach niepokornych.

Bunt towarzyszył człowiekowi od wieków, motyw buntu i buntowników przewijał się w literaturze przez stulecia, a działo się tak za sprawą ludzi niepokornych. Jednostek, które pozbawione były niewolniczej dumy, a posiadały silna wolę, odwagę, były...poleca77%
Język polski

Opracowanie epoki Średniowiecza.

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza) - asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej;...poleca85%
Język polski

Średniowieczne nawiązania w literaturze póżniejszych epok.

A. Współczesna poezja - np. Stanisław Grochowiak. Poetę tego charakteryzuje fascynacja epoką średniowiecza, podejmowanie tematów takich, jak miłość i śmierć, piękno i brzydota - typowych dla wieków średnich. Grochowiak przywołuje także motyw...poleca86%
Język polski

Dlaczego się buntują? Przedstaw literackie portrety bohaterów niepokornych i nie pogodzonych ze światem.

, której odpowiada wszystko i która na wszystko się zgadza. Bunt bierze się także z potrzeby ulepszenia - siebie i świata. W takim razie bohater literacki, który jest buntownikiem to nikt inny jak osobapoleca85%
Język polski

Człowiek zbuntowany - kreacje bohaterów niepokornych w literaturze

Człowiek zbuntowany - kreacje bohaterów niepokornych w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. Słownik języka polskiego nie wyjaśnia nam dokładnie istoty buntu. Nie tłumaczy nampoleca85%
Język polski

Bunt - niezgoda na zło otaczającego świata, walka o ludzka godność, wyraz solidarności z pokrzywdzonymi.......

walczyła o swoje racje i nie czekając na wyrok popełniła samobójstwo. W Antygonie tak samo jak w Prometeuszu widzimy bunt przeciw władcy i jego nakazom. Przechodząc do dalszych epok mamy średniowieczepoleca83%
Język polski

Bunt i ofiara – konieczność, przejaw szaleństwa, świadectwo wrażliwości. Mój sąd o bohaterach romantycznych i ich spadkobiercach.

przecie, kto prawdę mówi na świecie... Literatura romantyzmu wykreowała bohatera – buntownika, którego bunt ma wiele odcieni. Młody człowiek buntuje się przeciwko władzy. Widać to chociażby w „Scenie