profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Światopogląd Kochanowskiegopoleca88%
Język polski

Światopogląd Sępa Sarzyńskiego na tle światopoglądu Kochanowskiego.

Rzecz Czarnoleska ? przepływa, otacza nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziewm...? Tak oto pisze o poezji Kochanowskiego Julian Tuwim. Czy na podstawie twórczości Kochanowskiego można poznać...poleca83%
Język polski

Na czym polega renesansowy charakter "pieśni" Jana Kochanowskiego?

Omówienie powyższego tematu wymaga kilku słów wprowadzających. Tak więc renesans to nazwa epoki oznaczająca odrodzenie. Wynika ona z panującego w kulturze przeświadczenia o niskiej wartości średniowiecza - tzw. wieków ciemnych - oddzielających...poleca84%
Język polski

Światopogląd Kochanowskiego na podstawie jego utworów

„Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza Nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziwem...” Tak oto pisze o poezji Jana Kochanowskiego inny uznany poeta – Julian Tuwim. Wiersze Kochanowskiego...poleca85%
Język polski

Porównaj Sonet V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Hymn Jana Kochanowskiego - analiza porównawcza.

Sępa - Sarzyńskiego , w przeciwieństwie do pieśni Kochanowskiego , jest bardzo smutny, podmiot liryczny wydaję się być pogrążony w bezdennej depresji.poleca85%
Język polski

Porównaj obraz Boga i świata w poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i w Hymnie Jana Kochanowskiego.

widzialnego świata. U Mikolaja Sepa - Sarzynskiego zmiennosc swiata i wolnosc wioda czlowieka do obledu i upadku, a slabosc wobec otaczajacej rzeczywistosci oraz natrectwo grzechu i smierci, doprowadzic mogapoleca85%
Język polski

Na co powinniśmy zwracać uwagę analizując "Makbeta" Szekspira?

BAROKU: W powyższym monologu Makbeta widoczna jest barokowa koncepcja życia zbieżna z załozeniami np. Mikołaja Sępa - Sarzyńskiego , Wacława Potockiego, czy "późnego" Kochanowskiego .poleca85%
Język polski

Stosunek ludzi renesansu do cierpienia

. e) cierpienie egzystencjalne wg Mikołaja Sępa Sarzyńskiego - " O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego" Omówienie odpowiednich fragmentów danych utworów. 4) Przedstawieniepoleca92%
Język polski

Miłość jako temat literatury XVI i XVII wieku (Kochanowski, Sęp-Sarzyński, Morsztyn).

nich głębokim uczuciem lub też cierpiał z powodu nieodwzajemnionej miłości. U Sępa - Sarzyńskiego , podobnie jak u Morsztyna, miłość była zazwyczaj chorobą, zniewoleniem, które nie pozwalało normalnie