profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

św Benedyktpoleca85%
Historia

Męczennicy Międzyrzeccy

Św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn - pięciu braci męczenników. "Przebici mieczem oddali ducha Wzywając łaski dla swoich zabójców, A śmierć ich bardziej wierze służyła Niż chęć głoszenia zbawczego słowa. " (z hymnu nieszpornego)...poleca85%
Język polski

Różne postawy religijne na podstawie tekstów średniowiecza

Historia i kultura średniowiecznej Europy była uważana za dorobek ciemnych ludzi, nie doceniających dokonań swoich przodków. Jednak patrzenie na średniowiecze, przez pryzmat czasu, odkrywa przed nami prawdziwe piękno tej epoki. Średniowiecze...poleca85%
Język polski

Benedyktyni

Benedyktyni, zgromadzenie zakonne, które założył św. Benedykt z Nursji w 529. Pierwszym ośrodkiem był klasztor na Monte Cassino. W swojej regule kładli nacisk na modlitwę oraz pracę umysłową i fizyczną (Ora et Labora). Przyczynili się do rozwoju...poleca85%
Język polski

W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej”. Rozwiń myśl Jana Pawła II z Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente.

„W naszym stuleciu wrócili męczennicy . A są to męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej”- pisze Jan Paweł II w liście apostolskim „Tertio Millennio Adveniente”. Okrespoleca85%
Język polski

Męczennicy, prorocy, kanalie, karierowicze, błazny. Porównaj galerię postaci z "Dziadów" Adama Mickiewicza i "Lalki" Bolesława Prusa

„Dziady” cz. III Adama Mickiewicza i „Lalka” Bolesława Prusa to dwa zupełnie różne utwory. Oba pochodzą z różnych epok, oba mają odmienną problematykę, odmienne ideały, nawet odmienną budowę. Jednak opoleca85%
Język polski

"Dziady" Mickiewicza.

Właściwy dramat poprzedza przedmowa autora, w której Mickiewicz zarysowuje kontekst historyczny przedstawionych przez siebie zdarzeń. Najważniejsze miejsce zajmuje tu wątek martyrologiczny- cierpienia