profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Surowica odpornościowapoleca85%
Biologia

Odporność

Temat: Odporność 1) Nauka zajmująca się odpornością nazywa się. 2) Pamięć układu odpornościowego. 3) Szczepionki 4) Surowica odpornościowa 1) Odp. Immunologia 2) Odp. Działa to na zasadzie takiej, że kiedy zachorujemy Np: na świnkę,...poleca85%
Biologia

Krew i inne

Osocze krwi-płynna syb. Krwi zawierająca ok. 90% wody oprócz wody jonu sodu wapnia i potasu głównym składnikiem osocza są białka: albuminy, glubliny i fibrynogen. Odpowiada za krzepnięcie krwi. Krwinki białe-czyli leukocyty są najbardziej...poleca88%
Biologia

Odporność organizmu

Odporność - zdolność organizmu do utrzymania homeostazy, mimo naruszenia jej przez antygeny lub drobnoustroje. Układ odpornościowy nazywany jest inaczej immunologicznym. Bakterie mogą być opornepoleca85%
Biologia

Odporność

Odporność swoista skierowana jest przeciwko konkretnemu antygenowi,a odporność nie swoista nie jest skierowana przeciwko konkretnemu antygenowi.poleca87%
Biologia

Odporność organizmu na zakażenie i oporność drobnoustrojów na leczenie

żołądkowej,a nawet stan zapalny skóry pojawiający się wokół ciała obcego. 2. Odporność swoista - to niewrażliwość organizmu na zakażenie drobnoustrojami,przeciw którym został on uodporniony.Nabywa się jąpoleca85%
Matematyka

Odporność

Odporność to zdolność organizmu do obrony przed czynnikami wywołującymi choroby, czyli drobnoustrojami chorobotwórczymi i szkodliwymi substancjami. Wszystkie elementy budowy organizmu, które jąpoleca85%
Biologia

Odporność

Odporność to zestaw wszystkich mechanizmów, biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej. W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed