profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sukcesy i porażki Jagiellonów w polityce wewnętrznej i zagranicznejpoleca81%
Historia

Sukcesy i porażki Jagiellonów w polityce wewnętrznej i zagranicznej

Rządy Jagiellonów w Rzeczypospolitej rozpoczęły się w 1386 roku, kiedy to Władysław Jagiełło, wielki książę litewski, na mocy układu w Krewie (14 VIII 1385 r.), zasiadł na polskim tronie. Ich długoletnie panowanie w Polsce i na Litwie...