profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sukcesy i porażki Jagiellonów w polityce wewnętrznej i zagranicznejpoleca81%
Historia

Sukcesy i porażki Jagiellonów w polityce wewnętrznej i zagranicznej

Rządy Jagiellonów w Rzeczypospolitej rozpoczęły się w 1386 roku, kiedy to Władysław Jagiełło, wielki książę litewski, na mocy układu w Krewie (14 VIII 1385 r.), zasiadł na polskim tronie. Ich długoletnie panowanie w Polsce i na Litwie...poleca82%
Historia

Czasy Jagiellonów to czasy upadku, czy świetności?

państw Europy, a o sojusz z nią zabiegały najznakomitsze dynastie. Jednak najważniejszą sprawą w polityce zagranicznej Jagiellonów była walka o hegemonię w Europie środkowej i wschodniej z dynastią