profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Stworzenie

poleca40%
Słownik motywów literackich

Bóg Stwórca

Obraz Boga stwarzającego świat znamy przede wszystkim z Biblii . Sześć dni pracy i siódmy dzień odpoczynku, stworzenie ziemi, roślin, zwierząt i człowieka oraz nadanie przez człowieka nazw tym istotom (a więc uczestnictwo w akcie stworzenia!) to chyba najważniejsze elementy przedstawionego w Biblii wydarzenia (wielokrotnie nawiążą do niego groteskowo współcześni twórcy, np. Konstanty Ildefons Gałczyński w Teatrzyku „Zielona Gęś” ). W renesansowym hymnie Jana Kochanowskiego Czego chcesz...poleca85%
Język polski

"Uważam, że miłość i małżeństwo to...."

W biblijnym opisie stworzenia człowieka zawiera się idea jedności dwojga pierwszych ludzi, którzy z woli Stwórcy, stali się pierwszym w dziejach ludzkości małżeństwem. Wyraża się to w tym, że człowiek stworzony z miłości, został obdarzony miłością...poleca85%
Filozofia

Jednoznaczna i analogiczna koncepcja bytu

Poszukiwania odpowiedzi dotyczących przyczyn istnienia świata i wszystkich stworzeń są tematem przewodnim od czasów najdawniejszych. Każdy z nas wielokrotnie zastanawiał się nad sensem własnej egzystencji. Często stawiamy pytanie: dlaczego...poleca85%
Język polski

Biblijna oraz współczesna kosmogonia według Olgi Tokarczuk.

Słowa św. Augustyna: „Każdy byt stworzony musi mieć jakieś braki, ponieważ jedynie Bóg jest doskonały” uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat biblijnej oraz współczesnej kosmogonii według Olgi Tokarczuk. Bóg stworzył człowieka „na...poleca85%
Język polski

"Stwórca i jego dzieło" Jan Kochanowski.

Autorem wiersz pt. " Stwórca i jego dzieło" jest Jan Kochanowski. W utworze tym podziwia gwiazdy "wyhaftowane" na niebie, ziemię i rośliny. Poeta podziwia również wody, w postacipoleca85%
Język polski

Bóg u Słowackiego

, mocy, potęgi. Fascynuje go Bóg Stwórca i Bóg Historii - Pan dziejów i Pan Kosmosu. Ku takiemu Bogu trzeba zbliżać się z heroiczną wielkością ducha, gotowym do ofiary umysłem i strachem w sercupoleca80%
Język polski

Obraz Williama Blake'a "Bóg stwarzający wszechświat"

może zauważyć co innego. Ja, na przykład, po obejrzeniu dzieła stwierdziłam, iż Stwórca opiera swoją dłoń o górę. Jednak trzeba zauważyć, że jest to cyrkiel, którym Bóg stara się stworzyć Wszechświatpoleca82%
Język polski

Jakie obowiązki Bóg powierzył człowiekowi przy stworzeniu, i odniesienie do ich do czasów współczesnych

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Później dzień, noc, rośliny, ciała niebieskie, różnego rodzaju zwierzęta. Pięknie urządził harmonijną całość. U szczytu swego dzieła postawił Bógpoleca85%
Język polski

„Stwórca i jego dzieło. Analizując Hymn Jana Kochanowskiego i fragment hymnu Święty Boże Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawiania Boga, świata i człowieka.”

ogarnie, wszędy pełno Ciebie”. Stwórca troszczy się o swoje dzieło, świat i ludzie są zawsze objęte opacznością Bożą. Bóg stara się dbać o dobry byt człowieka, za który podziękowaniem jest wiara w Boga