profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Strzygapoleca87%
Kulturoznawstwo

Lechia - Mitologia Polski

Wprowadzenie: Mitologia Lechii jest o tyle trudna do spisania, że mamy tylko cząstkowe informacje na temat wierzeń naszych przodków. Poniższy wykaz i opis jest oparty o informacje kronikarzy i badaczy historii Polski wczesnego średniowiecza,...poleca84%
Język polski

Romantyzm

Romantyzm: Chronologia: Była to epoka krótkotrwała. Rozpoczęła się Europie zachodniej po upadku Wielkiej rewolucji francuskiej, a trwała do Wiosny Ludów <1789-1848> Wydarzenia historyczne i kulturalne poprzedzające romantyzm nazywane...poleca85%
Język polski

Kibice

Subkultura kibicowska, tak zwany ruch "hools", dotarł do Polski w latach osiemdziesiątych (chociaż i wcześniej tworzyło się coś podobnego), to jednak dopiero w tym okresie można powiedzieć że stałopoleca85%
Wychowanie fizyczne

Sport w Tranowie w okresie międzywojennym (1918-1939)

„Mościce”. Klub sportowy „ Lechia ” W dzielnicy „grabówka”, z inicjatywy Kazimierza Bryga i Stefana Wódki, powstała w 1929r. powstała drużyna piłki nożnej pod nazwa „Corpus” zrzeszająca miejscową