profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Struktura organów władzy sądowniczej

poleca76%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja władzy sądowniczej

Władza sądownicza pod względem złożoności struktur, które ją tworzą, jest najbardziej skomplikowanym organem państwowym. Najważniejszym jej elementem są organy wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej i kontroli władzy. Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Art. 174 Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] Organami wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej są: Sąd Najwyższy,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Krajowy Organ Praw Człowieka

, należy go traktować jako organ władzy sądowniczej , ale podkreślić przy tym trzeba rozróżnienie między sądami i trybunałami. Sądy tworzą system organów powołanych do orzekania w sprawachpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

WOS - ściąga

Sejmu i Senatu D. 1.Podaj strukturę sądownictwa w RP Organami władzy sądowniczej w RP są: • Sąd Najwyższy • Sądy powszechne • Sądy wojskowe • Sąd administracyjny • Trybunał Konstytucyjnypoleca85%
Politologia

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sadowniczej.

, - zgromadzenia sędziów poszczególnych izb, oraz - kolegium SN. Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej , nie powołanym do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, ale dopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo

– dobrowolna organizacja , skupiająca ludzi o podobnych celach politycznych i dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy w państwie (aby te cele zrealizować). Podmiotowość polityczna – zdolność jednostek, gruppoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja wymiaru sprawiedliwości

cywilnej kontroli nad służbami specjalnymi są zarówno organem władzy ustawodawczej (Sejmowa komisja do spraw służb specjalnych) wykonawczej (Prezes Rady Ministrów), jak i sądowniczej oraz Najwyższa Izba