profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Struktura ludności Polski według płci i wiekupoleca78%
Geografia

Struktura ludności Polski według płci i wieku

STRUKTURA LUDNOŚCI - procentowy udział poszczególnych grup ludności w ogólnej liczbie ludności danego obszaru, zwykle kraju. Najczęściej oblicza się strukturę ludności: wiekową (piramida wieku), narodowościową, wyznaniową, zawodową, a także...poleca84%
Geografia

Przedstaw strukturę demograficzną Polski według płci, wieku oraz zatrudnienia.

- struktura demograficzna ludności wg. płci jest zdeformowana z powodu zbyt dużej przewagi liczebnej kobiet roczników starszych nad mężczyznami. Spowodowane jet to przez II wojnę światową w którejpoleca81%
Geografia

Struktura demograficzna ludności Polski

też osoby, które nie wykonują swojej pracy w danym czasie np. z powodu choroby, ale formalnie są zatrudnieni. Aktywność zawodowa ludności uzależniona jest m.in. od wieku , płci i wykształcenia. Wpoleca84%
Geografia

FAO, rozmieszczenie ludnosci, urbanizacja

, migracjami, oraz strukturą wieku , płci , strukturą zawodową narodowościową i wyznaniową. Układ kontynentów w ogólnej liczbie ludności 1800-1999 · Azja · Europa · Afryka · Ameryka Południowapoleca84%
Geografia

Statystyki ludności

falowości niżów i wyżów demograficznych. Tabela nr 5 Ludność Polski wdłg płci i wieku w % w stosunku do ludności ogółem w roku 1991. Źródło: „Świat w liczbach 1995” Wiek Kobiety w % Mężczyźni wpoleca85%
Edukacja europejska

Migracje ludności

. urodzeń) najmniej od okresu II wojny światowej. Struktura demograficzna: ? Struktura według płci : W Polsce obserwuje się przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet do około 40 roku życia