profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Struktura grupypoleca85%
Psychologia

Psychologia społeczna

Psychologia wychowaniapoleca84%
Psychologia

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna – nauka opisowa Literatura: Aronson, Wilson, Akent: Psychologia społeczna, serce i umysł Doliński: Techniki wpływu społecznego Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi Wojciszke: Człowiek wśród ludzi – zarys psychologi...