profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stronnictwa polityczne w czasie I wojny światowejpoleca83%
Historia

Sprawa Polska w czasie I Wojny Światowej.

Wybuch pierwszej wojny światowej, kładący kres względnie pokojowemu rozwojowi Stosunków społeczno – politycznych w skali międzynarodowej, oznaczał – rzecz jasna –doniosły w skutkach przełom również w dziejach narodu polskiego.Wynikało to stąd,że...poleca85%
Historia

Sprawa polska w I wojnie światowej

Sprawa polska w I wojnie światowej Orientacje polityczne Konflikty między wielkimi mocarstwami w początkach XX wieku wskazywały, że wojna między nimi jest nieunikniona. Ponieważ sytuacja tapoleca89%
Historia

Kwestia Polska w czasie I Wojny Światowej.

W początkowym okresie działań wojennych na Zachodzie i na Wschodzie mocarstwa traktowały sprawę polską z dużą rezerwą. Austro-Węgry zezwoliły na tworzenie Legionów Polskich, ale zawiedzione w swychpoleca84%
Historia

Sprawa polska podczas I Wojny Światowej

Sprawa Polska podczas I Wojny Światowej I Wojna Światowa wybuchła po zamordowaniu w 1914 r. austriackiego arycyksięcia Franciszka Ferdynada. Zakończyła się rozejmem z prośbą o przerwanie walkpoleca84%
Historia

Sprawa polska w czasie I wojny światowej.

W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej , w związku ze znalezieniem się zaborców w dwóch różnych blokach militarnych, wśród Polaków powstały odpowiednie orientacje polityczne. Najwięcejpoleca84%
Historia

Sprawa polska podczas I wojny światowej. 1914-1915.

- Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. (Feliks Dzierżyński, Róża Luksemburg, Julian Machlewski) dążyli do rewolucji światowej , sprawa polska była dla nich nieistotna, nie chcieli niepodległości, uważali, ze