profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Strój Sarmatypoleca84%
Historia

Wpływ sarmatyzmu na styl życia szlachty polskiej w XVII wieku

W wieku XVII sarmatyzm stał się podstawą szlacheckiego światopoglądu. Polska szlachta w wyniku przekonania o pochodzeniu od starożytnego, odważnego i bitnego plemienia Sarmatów zaczęła charakteryzować się tradycjonalizmem, konserwatyzmem i...poleca80%
Historia

Barok

Nazwa okresu i czas jego trwania Pochodzenie i pierwotne znaczenie terminu barok jest do dziś niewyjaśnione. Samo pojęcie "baroku" wywodzi się prawdopodobnie z języka portugalskiego lub hiszpańskiego, gdzie słowo baruecco oznaczało w języku...poleca81%
Język polski

Sarmatyzm, sarmaci - charakterystyka.

Sarmatyzm określa obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI, aż po czasy rozbioru. Sarmatyzmowi przypisuje się również swoisty sposób bycia bujność obyczaju czy mentalność polskiej szlachty....poleca85%
Historia

Portret Sarmaty

Sarmatyzm narodził się na przełomie XVI i XVII wieku, gdy okrzepła szlachecka, katolicka Rzeczpospolita Obojga Narodów (czyli Polski i Litwy). Jego nazwa pochodzi od starożytnego, walecznego ludu Sarmatów, w którym przodków polskiej szlachty...poleca81%
Język polski

Sarmatyzm opracowanie.

Czym był sarmatyzm? Scharakteryzuj jego źródła. Jakie elementy składały się na mit sarmacki? Omów wpływy sarmatyzmu na kulturę szlachecką i kształt życia , a także na literaturę i sztukę epoki. Wpoleca83%
Politologia

Polska i Polacy w ideologii sarmatyzmu.

dziesięcioleciach XVI w . specyficznej kultury szlacheckiej. Składało się na nią wiele elementów: styl życia codziennego, moda, upodobania i rozrywki, a także mentalność i sposób pojmowania świata, znajdującepoleca85%
Język polski

Tradycje sarmackie w kulturze polskiej: wartość czy hańba?

politycznych sarmatyzmu drugiej połowy XVII wieku . W sarmatyzmie łączyły się takie elementy, jak mit o Sarmatach – przodkach szlachty polskiej , kult wszystkiego co własne i rodzime, dostrzeganie wpoleca83%
Historia

Sarmatyzm

polskiej populacji, wywarła duży wpływ na inne warstwy społeczeństwa.. Znaczna część mieszczaństwa, nie należąca do szlachty część wojskowych, służby magnackiej i szlacheckiej, a także górna warstwapoleca80%
Historia

Barok

filozofię życia , nowe problemy w literaturze i odmienne cechy architektury i sztuki. Na -zwa barok pochodzi od nazwy nieregularnej perły barocco. Kultura baroku kształtowała się pod wpływem sporów