profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Streszczenie XX międzywojennegopoleca85%
Język polski

Streszczenie XX międzywojennego

Dwudziestolecie Międzywojenne Franz Kafka Proces - W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: "Jedermana" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu jednostki w ogromie ludzi, jego znaczeniu w...poleca82%
Język polski

Dwudziestolecie Miedzywojenne

narodzinom nowych nurtów myślowych, można prześledzić wpływ, jaki na naszą rodzimą twórczą miały główne tendencje Europy XX -lecia międzywojennego (behawioryzm, freudyzm, egzystencjalizm, pragmatyzmpoleca85%
Język polski

"Zmierzch" Żeromskiego.

międzywojennego . Świetnym przykładem związków naturalizmu z impresjonizmem w twórczości Żeromskiego jest opowiadanie pt. "Zmierzch". Fabuła utworu jest uboga. Stanowi ona tylko pretekst do