profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Streszczeni treści bajki Czapla ryby i rakpoleca84%
Język polski

Streszczenie bajki "Czapla, ryby i rak" Igancy Krasicki.

Pewnego razu stara czapla wpadła na pomysł jak w łatwy sposób zdobyć dla siebie pożywienie. Otóż opowiedziała rybom, mieszkającym w stawie nieprawdziwą historię o tym, że rybacy mają zamiar osuszyć zbiornik. Ryby bardzo się wystraszyły, jednak...poleca85%
Język polski

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Igancy Krasicki w „Palinodii”? Obraz Polaków, skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety.

Tomaszu, Krasicki nawiązuje do dzieła ?Żona modna?, w którym nic się nie liczyło poza światem materialnym i zasadą ??pokaż się, zastaw się?. Ostatnia strofa ukazuje nam prawdę o Polakach, którzy niepoleca85%
Biologia

Perkoz dwuczuby i czapla siwa.

ochroną. Czapla siwa. Na wysokich drzewach w pobliżu stawów i jezior czaple siwe tworzą kolonie. Na drzewie znajduje się nierzadko nawet kilka dużych gniazd zbudowanych z grubych patyków i gałązek. Stądpoleca50%
Język polski

List Oficjalny do dyrektora szkoły

Dyrektor Zespół Szkół nr 5 Pan. Michał Czapla Szanowny Paniepoleca85%
Język angielski

Ghost stories

Bishop said that Czapla miss Morda had nothing wrong. He did not believe that Morda was a magician. It was time for the Town Hall to close. As Michael was leaving, the town clerk spoke to him. “ I seepoleca83%
Język polski

Rola bajek i baśni w kształtowaniu się twojej osobowości i twego stosunku do świata w okresie dzieciństwa

liczyć w krytycznej sytuacji na pozostałe zwierzęta. Jak bronić się przed własną naiwnością oraz przed próbami wykorzystania nas przez innych, uczą bajki : " Czapla , ryby i rak " Ignacego Krasickiego