profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Strefa podrównikowapoleca73%
Geografia

Strefy klimatyczne Ziemi

Strefa Równikowa Wysokość Słońca w południe w ciągu roku ulega niewielkim zmianom i jest zawsze większa niż w Polsce. Przedmioty rzucają bardzo krótki cień, trudno więc się schronić przed dokuczliwym upałem. Słońce bardzo szybko wschodzi i...poleca84%
Geografia

Średnia temperatura powietrza w strefie pasów równoleżnikowych

Średnia temperatura powietrza w strefie pasów równoleżnikowychpoleca80%
Geografia

Afryka - przegląd kontynentu

1. Położenie -linia brzegowa - drugi co do wielkości kontynent - powierzchnia ok.303 mln.km* -leży po obu stronach równika - między 37*25"N a34*51"S -kontynent o zwartej budowie -mało zatok , półwyspów , wysp -słabo rozwinięta linia brzegowa...poleca81%
Geografia

Strefa podrównikowa sucha i wilgotna

? Im dalej od równika tym pory deszczowe są krótsze i mniej intensywne. Wody wystarcza tylko na trawę i dla niektórych sucholubnych drzew np. akacji. Dlatego im dalej równika tym roślinność jest mniej bujna i zaczyna się sawanna, gdzie niegdzie...poleca73%
Geografia

Strefy klimatyczne Ziemi - charakterystyka

Strefy klimatyczne Ziemi KLIMAT ? wieloletni układ pogody badany przez długi czas (minimum 10 lat) na danym terenie. Podstawowym czynnikiem decydującym o podziale na strefy klimatyczne jestpoleca79%
Geografia

Atmosfera - strefy klimatyczne świata. Klimat Polski.

strefy klimatyczne jest ilość promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi . Jej bezpośrednim wyrazem jest zróżnicowanie temp. powietrza, a pośrednim także intensywność wymiany wilgoci międzypoleca79%
Geografia

Strefy klimatyczne

podziału klimatów kuli ziemskiej na strefy klimatyczne jest ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi . Jej bezpośrednim wyrazem jest zróżnicowanie temperatury powietrza, apoleca78%
Geografia

Strefy klimatyczne

geograficznych. O różnorodności decydują przede wszystkim różnice klimatyczne poszczególnych masywów górskich. Wpływa na nią również historia rozwoju roślinności na danym obszarze. W górach strefypoleca73%
Geografia

Strefy Klimatyczne na Ziemi

strefy jest bardzo wysoka temperatura w ciągu roku. We wszystkich miesiącach przekracza ona 20 stopni. Roczne amplitudy temperatur są niewielkie 5C - 10C. Strefa klimatów równikowych obejmuje